1947VN Team
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 ตุลาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
Hacked By 1947VN
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,830,992

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต 

สภาพทั่วไปของ อบต
สภาพทั่วไปของ อบต  

 

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ลาดชัน  ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๔๐๐-๘๐๐ เมตร  มีพื้นที่ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖ ของพื้นที่ทั้งหมด

 พื้นที่เนินเขา ลักษณะเป็นเนินดินสูงๆ ต่ำๆ  สลับกันไป  ความสูงเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐๔๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘,๘๖๐ ไร่ หรือร้อยละ ๘.๐๖ ของพื้นที่ทั้งหมด

                พื้นที่ราบสูง ความสูงเฉลี่ย ๒๐๐-๓๐๐ เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๗๐ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๕๒ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตบ้านยุบอีปูน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหมี

พื้นที่น้ำ ประมาณ  ,๕๒๒ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๓๒

อาณาเขต  ตำบลวังหมีมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว  ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง และตำบลตะขบ   อำเภอปักธงชัย

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบล  วังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  แนวเทือกเขาสันกำแพงและตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง

 

ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

                ที่ตั้ง        องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอวังน้ำเขียว ห่างจากอำเภอวังน้ำเขียวเป็นระยะทางตามถนนสาย กม.๗๙-ปากช่อง ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร โดยมีที่ทำการอยู่ที่บ้านคลองสะท้อนหมู่ที่ ๕  ตำบลวังหมี

ขนาดพื้นที่             ตำบลวังหมีมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒๖,๒๕๐ ไร่      ตามพิกัดภูมิศาสตร์ ๑๕°๑๘ถึง - ๑๕°๓๑เหนือ ๑๐๑°๓๘ถึง ๑๐๑° ๕๒ตะวันออก Slot gacor hari ini

  

 

 

                ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๙ องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน    ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียส

ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ,๓๐๐ ม../ปี

 

 

 

 

 

ปริมาณน้ำฝน

จำนวนวันที่มีฝนตกในรอบปี  ๘๐-๑๒๐ วัน /ปี  จากข้อมูลสถิติน้ำฝนปี พ.ศ.๒๕๓๒ ๒๕๔๑    จากสถานีวัดน้ำฝนหน่วยที่ ๔ ของโครงการลำพระเพลิง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบลตะขบ  อำเภอวังน้ำเขียว ปริมาณน้ำฝนจะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ๑,๑๐๐.๙๔  มิลลิเมตร / ปี  

ปริมาณน้ำฝนจะมากในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม  ทั้งนี้จะมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช  เริ่มต้นจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

 

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Øอุณหภูมิ พบว่าอุณหภูมิต่ำจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงฤดูหนาว  และจะต่ำสุดในเดือนมกราคมเฉลี่ยประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูร้อนและจะร้อนสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส

Øความชื้นสัมพัทธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

                                ๑) ความสูงสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๗๕ - ๘๑ % เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคมเฉลี่ยประมาณ ๘๐.๗๙  %

                                ๒) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยระหว่าง ๕๕ ๗๑ %  เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน และจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำในเดือนมีนาคม เฉลี่ยประมาณ ๕๖.๘๐  %

 

สายตรงนายก
งบประมาณ อบต.
งานการเงินและบัญชี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศ
งาน ศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานการศึกษา
ธรรมเนียบงานสภา
อบต.ในเครือข่าย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download