1947VN Team
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 ตุลาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
Hacked By 1947VN
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,830,996

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
แบบสอบถามความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
  1) ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน) *
  2) ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ
  3) โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ *
  4) ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) *

ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การใช้ Internet ตำบล
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การออกแบบอาคาร
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อื่นๆ

    รหัสลับ   
    กรอกรหัสลับ   
สายตรงนายก
งบประมาณ อบต.
งานการเงินและบัญชี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศ
งาน ศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานการศึกษา
ธรรมเนียบงานสภา
อบต.ในเครือข่าย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download