ลงทะเบียนยืนยันตัวตน 30 บาท รักษาทุกที่ [ 22 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประจำปีการศึกษา 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 8 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนความพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
รับสมัคร แข่งขันฟุตบอล 7 คน [ 5 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................