ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรม'ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว' [ 31 ต.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มสมัครงานพนักงานจ้าง [ 9 ต.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย [ 27 ก.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 21 ก.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียวและแพทย์ประจำตำบลวังหมี ทำหมันหมา - แมวฟรี จำนวน 20 ตัว [ 1 ก.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................