ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก(ดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก [ 22 เม.ย. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ัอรถพยาบาล(รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 19 มิ.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................