ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ัอรถพยาบาล(รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 19 มิ.ย. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ม.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................