รับแจ้งเหตุ มีผู้ป่วย เป็นชาย 1 ราย บ้านคลองใบพัด หมู่ที่ 3   

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังหมี  รับแจ้งเหตุ...


   ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน เบื้องต้น ของบ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20   

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ นายสมหมาย จำป...


  ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น สามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2567   

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อ...


  รับแจ้งเหตุ มีผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังไทร   

วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังหมี  รับแจ้งเหตุ...