เจ้าหน้าที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  "โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

  ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้กำลังใจ ผู้พิการ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ

   ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบบัตรผู้พิการ บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมี