องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  รับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ + รถจักรยานยนต...[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมสังเกตุการณ์ นิเทศการสอนและประเมินคุณภาพการศึก...[วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 11]
 
  ร่วมสังเกตุการณ์ นิเทศการสอนและประเมินคุณภาพการศึก...[วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงา...[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 23]
 
  ลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านโนนสาวเอ้ หมู่...[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 9]
 
  รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าอ้อย บ้านพยุงมิตร หมู่ที่15[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมกับคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู สุขใจใกล้บ้า...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 13]
 
   ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมเคสเพื่อหาแนวทาง...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 14]
 
  รับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ หน้าโรงเรียนบ้...[วันที่ 2024-03-02][ผู้อ่าน 12]
 
  รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าอ้อย บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่13 [วันที่ 2024-03-02][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอว...[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 12]
 
   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศการสอน [วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 11]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35