องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

  เจ้าหน้าที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 4]
 
  "โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" [วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 4]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้กำลังใจ ผู้พิการ เพื่อหาแนว...[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 2]
 
   ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบบัตรผู้พิการ บ้านท่าวัง...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 2]
 
  มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่...[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 2]
 
   มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง [วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 3]
 
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ ศูน...[วันที่ 2023-04-25][ผู้อ่าน 2]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้าน เพื่อดำเนินการปรับสภาพที่...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ...[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 13]
 
  สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สามเณรภาคฤดูร้อน[วันที่ 2023-04-17][ผู้อ่าน 6]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10