องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]9
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 เม.ย. 2566 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 3 เม.ย. 2566 ]4
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2566 ]5
5 ประกาศองค์กรบริหรส่วนตำบลวังหมี เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับกรจัดเก็บภาษีบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 23 มี.ค. 2566 ]3
7 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี [ 15 มี.ค. 2566 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี [ 10 ก.พ. 2566 ]3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) [ 2 ก.พ. 2566 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่องการใช้สัญญาลักษณ์องค์การบริหรส่วนตำบลวังหมี [ 2 ก.พ. 2566 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ม.ค. 2566 ]3
12 ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2566 ]2
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2566 ]4
14 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]2
15 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของค์การบริหารส่วนตำ [ 14 ธ.ค. 2565 ]2
16 ประกาศบัญชีดำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ธ.ค. 2565 ]2
17 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]3
18 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]2
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2565 ]3
20 ประชาสัมพันธ์จากงานจัดเก็บรายได้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2565 ]2