องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ นายสมหมาย จำปา รองนายก อบต.วังหมี และฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม เข้าร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ นายสมหมาย จำปา รองนายก อบต.วังหมี และฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม เข้าร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ณ สวนลุงเนา แหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง และอนุรักษ์ภูมิปัญญา ตำบลวังหมี

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17