องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดและโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 24 มกราคม 2566 โครงการรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดและโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ได้รับเกียรติจาก นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว มาเป็นประธานในพิธีเปิด และให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดและโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17