องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


10 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็ก


10 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็ก นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี และเจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเจ้าคุณ ⛳️ นายธนัท เศียรนอก รองนายก อบต.วังหมี และเจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะท้อน

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17