องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


12 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566


12 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ นายธนัท เศียรนอก รองนายก อบต.วังหมี โดยมี นายบุญมี ประชาพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใบพัด

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17