องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


นำผู้ป่วยติดเตียงส่งโรงพยาบาลวังน้ำเขียว


นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำผู้ป่วยติดเตียง บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 นำส่งโรงพยาบาลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-26
2024-02-26
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20