องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำเสีย


นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ นายณัฏฐกฤต กุยแก้ว รองปลัด อบต.วังหมี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำเสีย ณ บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหมี

2024-02-26
2024-02-26
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20