องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


13 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566


13 มกราคม 2566 🎯กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566🎯 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.วังหมี และเจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ของ สถานศึกษา ภายในตำบลวังหมี

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17