องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี เข้าร่วมการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว


วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี เข้าร่วมการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว และตำบลวังหมี ณ จุดสกัดเขาสูง อำเภอวังน้ำเขียว โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17