องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอวังน้ำเขียว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 และร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-26
2024-02-26
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20