องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องห่มกันหนาว และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังหมี


วันที่ 22 มกราคม 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภา อบต.วังหมี และเจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี ให้การต้อนรับ คณะชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องห่มกันหนาว และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังหมี

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17