องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องกันหนาว และน้ำดื่ม บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 และ


วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องกันหนาว และน้ำดื่ม บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 และบ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17