องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เเละการดูเเลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน


วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังหมี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เเละการดูเเลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ณ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร. 044-081065

081-249-7342 (สำนักปลัด)

081-249-7343 (กองคลัง)

083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17