องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าหญ้า ณ บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20


วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังหมี รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าหญ้า ณ บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลวังหมี เจ้าหน้าที่ ได้ทำการออกระงับเหตุเรียบร้อยแล้ว

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี NEW #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

พบเหตุแจ้งได้ที่ โทร. 083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ อบต.วังหมี)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17