องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท้องถิ่นไทย


วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี / นายชีวิน สนใหม่ ประธานสภา อบต.วังหมี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.วังหมี “ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร. 044-081065

081-249-7342 (สำนักปลัด)

081-249-7343 (กองคลัง)

083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17