องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ จุดต่างๆ เพื่อขอติดตั้งระบบประปา


วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี นำเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค  ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ จุดต่างๆ เพื่อขอติดตั้งระบบประปา

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร. 044-081065

081-249-7342 (สำนักปลัด)

081-249-7343 (กองคลัง)

083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17