องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่ ร่วมกับ หมอกายภาพโรงพยาบาลวังน้ำเขียว


วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ลงพื้นที่  ร่วมกับ หมอกายภาพโรงพยาบาลวังน้ำเขียว,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองสะท้อน และผู้นำหมู่บ้าน เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมเคสเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในเบื้องต้น 

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร. 044-081065

081-249-7342 (สำนักปลัด)

081-249-7343 (กองคลัง)

083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17