องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


รับแจ้งเหตุ มีผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังไทร


วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังหมี  รับแจ้งเหตุ มีผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย มีอาการหมดสติ ไม่มีชีพจร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังไทร ทีมกู้ชีพ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ท่าวังไทร ทำการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ก่อนส่งต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวค่ะ

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี NEW #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ โทร. 083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ) หรือ 1669

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17