องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567

ศูนย์บริการประชาชน อบต.วังหมี ยินดีต้อนรับค่ะ 

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร. 044-081065

081-249-7342 (สำนักปลัด)

081-249-7343 (กองคลัง)

083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17