องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน เบื้องต้น ของบ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20


วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมายให้ นายสมหมาย จำปา รองนายก อบต.วังหมี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.วังหมี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน เบื้องต้น ของบ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลวังหมี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร. 044-081065

081-249-7342 (สำนักปลัด)

081-249-7343 (กองคลัง)

083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17