องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เคสไข้เลือดออก บ้านคลองนกแก้ว หมู่ที่ 18


วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

นายสำเริง รักษา นายก อบต.วังหมี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คลองสะท้อน อสม. และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 18 ตำบลวังหมี ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เคสไข้เลือดออก บ้านคลองนกแก้ว หมู่ที่ 18 ตำบลวังหมี และวัดธรรมชาติ

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร. 044-081065

081-249-7342 (สำนักปลัด)

081-249-7343 (กองคลัง)

083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ)

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17