องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

 


รับแจ้งอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ บ้านบุเนิน หมู่ที่ 7


วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังหมี  รับแจ้งจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว ให้ออกรับผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ พบผู้บาดเจ็บ ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย บริเวณบ้านบุเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมี ทีมกู้ชีพ ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง 

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี NEW #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ โทร. 083-043-3921 (ศูนย์ป้องกันฯ) หรือ 1669

2024-04-27
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17