องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]6
3 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]8
4 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]12
5 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]15
6 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]11
7 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
8 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]29
9 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]34
10 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]32
11 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]47
12 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]32
13 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]44
14 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]32
15 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]32
16 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]33
17 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]12
18 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]13
19 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]12