องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกรดซ่อมแซมถนนพื้นที่ตำบลวังหมี [ 19 ต.ค. 2566 ]14
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]17
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมผนังกั้นน้ำสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านบุเนิน หมู่ที่ 7 [ 5 ก.ย. 2566 ]16
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 [ 5 ก.ย. 2566 ]18
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมแทงค์ประปา 16 เหลี่ยม บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 [ 5 ก.ย. 2566 ]18
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเตาเผาขยะ บ้านทรัพย์ทวีคูณ หมู่ที่ 22 [ 1 ก.ย. 2566 ]17
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเสมา บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 5 [ 31 ส.ค. 2566 ]17
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองปลากั้ง หมู่ที่ 16 [ 29 ส.ค. 2566 ]18
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17 [ 29 ส.ค. 2566 ]17
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ พร้อมที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี [ 29 ส.ค. 2566 ]17
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านวังศิลา หมู่ที่ 19 ตำบลวังหมี [ 30 มิ.ย. 2566 ]22
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 12 ตำบลวังหมี [ 16 มิ.ย. 2566 ]23
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบุเนิน หมู่ที่ 7 [ 7 มิ.ย. 2566 ]23
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Asphalt concrete) บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ค. 2566 ]24
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 [ 22 พ.ค. 2566 ]24
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมรื้อถอนขนย้ายติดตั้งถังประปา บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 6 [ 11 พ.ค. 2566 ]25
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt concrete) บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 [ 9 พ.ค. 2566 ]26
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพยุงมิตร หมู่ที่ 15 [ 9 พ.ค. 2566 ]27
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก(Asphalt concrete) บ้านท่าน้ำซับ หมู่ 8 [ 19 เม.ย. 2566 ]25
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 [ 12 เม.ย. 2566 ]28
 
หน้า 1|2