องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก(Asphalt concrete) บ้านท่าน้ำซับ หมู่ 8 [ 19 เม.ย. 2566 ]2
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 [ 12 เม.ย. 2566 ]2
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคลองใบพัด หมู่ที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]2
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางติดตั้งถังประปาพร้อมมิเตอร์ บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 [ 22 มี.ค. 2566 ]2
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 [ 20 มี.ค. 2566 ]2
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10 [ 16 มี.ค. 2566 ]2
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางขยายเขตประปา บ้านคลองนกแก้ว หมู่ที่ 18 [ 28 ก.พ. 2566 ]2
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางขยายเขตประปา บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 [ 27 ก.พ. 2566 ]2
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนดินยกระดับ บดทับแน่น บ้านท่าวังไทร หมูที่ 2 [ 21 ก.พ. 2566 ]2
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 [ 10 ก.พ. 2566 ]2
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนดินยกระดับ บดทับแน่น บ้านยุบพัฒนา หมูที่ 11 [ 30 ม.ค. 2566 ]2
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 [ 20 ม.ค. 2566 ]2