องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 (สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2567 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 (สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2567 ]0
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านหนูแดง) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 5 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 5 เม.ย. 2567 ]0
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(สายบ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 - บ้านวังหมี หมู่ที่ 1) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 27 มี.ค. 2567 ]0
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อประปา พีวีซี บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 27 มี.ค. 2567 ]0
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ทวีคูณ หมู่ที่ 22 (สายทางถนนรอบอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 25 มี.ค. 2567 ]0
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 (สายทางซอยบ้านตาอ้วน) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 25 มี.ค. 2567 ]0
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]4
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2567 ]4
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองนกแก้ว หมู่ที่ 18 (สายหนองช้างตาย หมู่ที่ 17 - หมู่ที่ 18) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2567 ]3
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก(Asphalt concrete) บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมี [ 29 ก.พ. 2567 ]4
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านวังศิลา หมู่ที่ 19 (สายทางคุ้มคลองเกษียณ) ตำบลวังหมี [ 29 ก.พ. 2567 ]5
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมบดทับแน่น บ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17 ตำบลวังหมี [ 23 ก.พ. 2567 ]5
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 6 ต.วังหมี [ 23 ก.พ. 2567 ]7
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุบลพัฒนา (ซอยทางเข้าวัดป่าอุบลพัฒนา) หมู่ที่ 14 ตำบลวังหมี [ 9 ก.พ. 2567 ]7
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี [ 9 ก.พ. 2567 ]6
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 12 [ 16 ม.ค. 2567 ]8
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 5 (สายหน้า รพ.สต.บ้านคลองสะท้อน) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ม.ค. 2567 ]10
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบุเนิน หมู่ที่ 7 [ 9 ม.ค. 2567 ]11
 
หน้า 1|2|3