องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองใบพัด หมู่ที่ 3 (สายทางถนนภายในหมู่บ้าน) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ค. 2567 ]1
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.วังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 19 มิ.ย. 2567 ]4
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังศิลา หมู่ที่ 19 (ซอยสำนักสงฆ์วังศิลาเจดีย์) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุบลพัฒนา หมู่ที่ 14 (สายทางคุ้มตะวันแดง) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ค. 2567 ]13
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุเนิน หมู่ที่ 7 (ซอยตาเปลี่ยว) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ค. 2567 ]8
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 (ซอยผู้ช่วยดำ) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 23 พ.ค. 2567 ]7
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 (ซอยตาโก - จันทิมา) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 23 พ.ค. 2567 ]9
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2567 ]7
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ บ้านคลองนกแก้ว หมู่ที่ 18 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2567 ]6
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2567 ]9
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพยุงมิตร หมู่ที่ 15 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 25 เม.ย. 2567 ]8
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 (ซอยนายสวงค์) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 25 เม.ย. 2567 ]6
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 (ซอยแยกศาลาประชาคมไปบ้านนายสามารถต่อจากฝายบ้านยายจั่น) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 23 เม.ย. 2567 ]11
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบุเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2567 ]11
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 18 เม.ย. 2567 ]15
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 (สายทางเข้าป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 18 เม.ย. 2567 ]10
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 (สายทางเข้าป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 18 เม.ย. 2567 ]17
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 (สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2567 ]14
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 (สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 9 เม.ย. 2567 ]13
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านหนูแดง) ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 5 เม.ย. 2567 ]16
 
หน้า 1|2|3|4