องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ [ 10 ก.พ. 2566 ]45
2 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]47
3 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]48
4 เรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]43
5 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 ส.ค. 2565 ]43
6 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]45
7 ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2565 ]36
8 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]49
9 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]43
10 เรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]46
11 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]41
12 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]40
13 เรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]39
14 ขอความร่วมมือติดประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยสามัญประจำปี2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]43
15 กำหนดประชุมสภาครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]40