องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ