องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


ผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ