องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ