องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้


เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง