องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้


เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง