องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้


เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง