องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

“เรื่องการยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ 

สามารถยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

😍อย่าลืมมายืนยันสิทธิ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิกันนะคะ😍    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ