องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จึงแจ้งให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน หากรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือการหรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้  ณ อบต.วังหมี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่ารายการตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง

*หมายเหตุ  หากตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลถูกต้อง ท่านไม่ต้องกระทำการใด และรอเอกสารประเมินราคาที่ดินค่ะ ขอบคุณค่ะ

โทรติดต่อสอบถามwfhmuj 081 249 734 กองคลัง

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี NEW #อบต.วังหมี ก้าวหน้า    เอกสารประกอบ

แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ