องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 #งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

#ร่วมคิด ร่วมทำ #อบต.วังหมี New #อบต.วังหมี ก้าวหน้า

โทร.  081-249-7343 (กองคลัง)    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ