องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประจำปีการศึกษา 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

"เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประจำปีการศึกษา 2567"     เอกสารประกอบ

รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประจำปีการศึกษา 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ