องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓    เอกสารประกอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ