องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ