องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง