องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี ถึง บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

    รายละเอียดข่าว

วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี ถึง บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ชื่อเรื่อง  :  วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี ถึง บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ราคากลาง : 6,313,786.06 บาท

ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ : 20 -24 พฤษภาคม 2567

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ณ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ถนนสาย นม 3052 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 โทร 044-081-065,081-249-7343

   2. ติดต่อทาง E-mail : 6302504@dla.go.th

   3. โทรสาร  :  044-081-065    เอกสารประกอบ

วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี ถึง บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน
 
เอกสารดาวน์โหลดที่นี่
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง