องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ