องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี ถึง บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน [ 20 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก(ดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก [ 22 เม.ย. 2567 ]8
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าน้ำซับ หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]10
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]16
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]51
6 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ัอรถพยาบาล(รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]40
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]53
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก(Asphalt concrete)บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2566 ]52
9 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 19 มิ.ย. 2566 ]42
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Asphalt concrete) บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมี [ 30 พ.ค. 2566 ]48
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]55
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ม.ค. 2566 ]64