องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) แก้ไข ครั้ง 1-2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]3
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 4 ก.พ. 2565 ]10