องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]9
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]12
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]20
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]23
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]14
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]23
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]20
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]22
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]50
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]23
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]51
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]36
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]45
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]22
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]47
 
หน้า 1|2