องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]5
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]8
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]9
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]7
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]10
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]9
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]39
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]9
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]38
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]35
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]11
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]35
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]37
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]8
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]40